Relevante attenderingen

Aangezien juist de 'business’ 'in control’ dient te zijn, is het van belang dat vooral deze functionarissen goed op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen, echter zonder dat zij daardoor met informatie worden overspoeld. ERC Online biedt ondersteunende afdelingen de mogelijkheid om informatie over financiële wet- en regelgeving tijdig en efficiënt te interpreteren en te vertalen naar relevantie per bedrijfsonderdeel c.q. bedrijfsproces. Het systeem vervult daarmee een belangrijke trechterfunctie voor de min of meer ontembare stroom regelgeving.

Het proces waarmee een attendering tot stand komt

Het feit dat alle betrokkenen (legal, compliance, risk, audit en proceseigenaren) gebruik maken van eenzelfde systeem vergemakkelijkt de communicatie en samenwerking tussen afdelingen. Het is ook mogelijk om eigen documenten (policies, beleidsnotities) op te nemen in ERC Online. Daarmee wordt een kennisomgeving gecreëerd die per thema zowel interne als externe regelgeving samenbrengt.