Content juridische database

De redactie van ERC International volgt dagelijks vele tientallen informatiebronnen en publiceert direct over (aanstaande) wijzigingen in wet- en regelgeving. Zij legt daarbij tot op artikelniveau unieke dwarsverbanden tussen Europese richtlijnen, nationale wetgeving, gedelegeerde regelgeving, zelfregulering, wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuurverwijzingen. De content van ERC Online geeft helder inzicht in de regelhiërarchie en biedt de mogelijkheid tot tijdreizen (naar vervallen regelgeving en voorstellen van toekomstige wet- en regelgeving).

ERC Online heeft de meest actuele en complete database in de markt.

Wet- en regelgeving

ERC Online verschaft inzicht in:

 • de financiële EU richtlijnen waarvan implementatie in de Nederlandse wetgeving gerealiseerd of beoogd is;
 • de nationale financiële wetten, amvb’s, uitvoeringsmaatregelen, nadere regelgeving en beleidsregels van toezichthoudende organen.

Wetshistorie

ERC Online verschaft tevens inzicht in de wetsgeschiedenis, met als uiteindelijk doel het volledige financiële bronnenmateriaal, ook voor wetenschappelijk onderzoek, toegankelijk te maken.

Jurisprudentie

ERC Online geeft de uitspraken weer van onder andere:

 • Europees Hof van Justitie
 • Hoge Raad;
 • Gerechtshoven;
 • Rechtbanken; en
 • DSI en Kifid

Literatuur

ERC Online refereert aan:

 • relevante Handboeken;
 • artikelen uit (wetenschappelijke) tijdschriften;
 • hoofdstukken uit pre-adviezen; en
 • bijzondere (gelegenheids)publicaties.

Jurisdicties

ERC Online ontsluit met haar online diensten financiële wet- en regelgeving met betrekking tot de volgende jurisdicties:

 • EU regelgeving
 • Nederland

Eventuele uitbreiding met financiële wet- en regelgeving uit andere jurisdicties wordt bekeken in overleg met klanten.