Integrale benadering

Steeds meer financiële instellingen onderkennen de noodzaak van een integraal risicomodel. De complexiteit van producten en diensten vereisen meer kennis van de samenhang en invloed van de verschillende risico’s op een specifiek product, dienst of zelfs de hele bedrijfsvoering. Toezichthouders eisen bovendien dat financiële instellingen beschikken over een integrale risico benadering. ERC Online maakt het mogelijk om software van derden te integreren met de profielen met selecties van wet- en regelgeving in ERC Online. Bijvoorbeeld een integratie van het eigen risico controle framework (GRC tools) met ERC Online. Door deze integratie ontvangen geselecteerde gebruikers bij wijzigingen in wet- en regelgeving direct een analyse van de impact op beheersmaatregelen en bedrijfsprocessen. Andersom is het mogelijk om bij wijzigingen in processen te zien welke wet- en regelgeving van toepassing is.

Integratie met software van derden en samenwerking met consultants

De operationele effectiviteit van compliance wordt door integratie gemakkelijker aantoonbaar. Bovendien zijn 'in control statements’ sneller en completer af te gegeven. De functionaliteiten leveren compliance, risk en audit afdelingen een aanzienlijke tijdsbesparing op. ERC heeft een standaard API en kan worden geïntegreerd in alle gangbare GRC (Governance Risk and Control) applicaties.