Een legal framework voor uw organisatie

Binnen veel instellingen wordt een overzicht bijgehouden van relevante wetten en regels (regulatory framework voor compliance doeleinden). Veelal is per compliance thema een selectie van relevante wet- en regelgeving in kaart gebracht. Dit dient als basis voor de vertaling van wetgeving naar interne regels, risico’s en beheersmaatregelen.

Door de vele zich snel opvolgende wijzigingen in wet- en regelgeving is het onderhoud en beheer van deze informatie echter tijdrovend. Veel interne overzichten van regelgeving blijven daardoor achter in actualiteit, volledigheid en overzichtelijkheid.

ERC biedt een systeem dat instellingen kunnen gebruiken om de voor hen relevante selecties van wet- en regelgeving te beheren en onderhouden.

Profielen voor het opzetten van een legal framework

ERC attendeert gebruikers van dit systeem op ontwikkelingen die hun specifieke selectie van wet- en regelgeving per compliance thema (bedrijfsonderdeel en/of kernproces) raken. De attenderingen helpen te voorkomen dat het framework snel verouderd raakt en na verloop van tijd opnieuw veel inspanning moet worden geleverd voor het actualiseren hiervan.